ดูหนังออนไลน์

DUNKI

DUNKI – ดังกิ กลุ่มเพื่อนสี่คนจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐปัญจาบ มีความฝันอย่างหนึ่งร่วมกัน คือ การเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ แต่ปัญหาก็คือพวกเขาและเธอไม่มีวีซ่าและตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางไปยังอังกฤษ จนกระทั่งมีทหารคนหนึ่งให้สัญญาว่าจะพาพวกเขาและเธอเดินทางไปยังดินแดนแห่งความฝัน