WIL

WIL – วิล เจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่ม 2 คนต้องเลือกระหว่างให้ความร่วมมือ หรืออยู่ฝ่ายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในเมือง ที่ยังคงอยู่ในเมืองแอนต์เวีร์ปบนซียึดครองในช่วงที่ 2