ดูหนังออนไลน์

SHOGUN

SHOGUN – เรื่องราวที่อ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์ ในปี 1600 ที่ชาวคาทอลิกเชื้อสายโปรตุเกสได้กำไรจากการค้าขายกับญี่ปุ่น จนร่ำรวยมาหลายทศวรรษ พวกเขาได้เก็บงำที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่นไว้ ไม่ให้เป็นที่รู้ของศัตรูคู่อาฆาตซึ่งก็คือชาวโปรเตสแตนต์เชื้อสายยุโรป ซึ่งที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น “ไทโก” ที่ปกครองอยู่ถึงแก่อสัญกรรม ทิ้งไว้เพียงทายาทที่เยาว์เกินกว่าจะปกครองประเทศได้ เป็นเหตุให้แม่ทัพทั้งห้าของญี่ปุ่นต่างก็ดิ้นรนกระเสือกกระสน ทุกคนล้วนต้องการตำแหน่งเพื่อให้ตนเองได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สงครามการแย่งชิงอำนาจ และความเป็นใหญ่เริ่มก่อตัวขึ้น